luni, 31 octombrie 2011

Ziarul SCMD nr.7Biroul Filialei Plenita a SCMD

miercuri, 26 octombrie 2011

Urări de Sf. Dumitru

      Cu ocazia zilei de Sf.Dumitru, Biroul Operativ al Filialei Plenita, ureaza LA MULŢI ANI, sănătate, fericire, viaţă lungă şi împlinirea tuturor dorinţelor purtătorilor acestui nume, lor şi familiilor lor.

Biroul Operativ al Filialei Pleniţa

luni, 24 octombrie 2011

25 octombrie

25 OCTOMBRIE
 
ZI DE GLORIE ŞI DE CINSTIRE

 

     Ziua armatei române constituie o zi de împlinire naţională, o zi de cinstire a eroismului şi jertfelor acestui popor.
    De asemenea ziua de 25 Octombrie ca zi oficială a armatei, este legată de anul 1944 când la aceasta dată, armata română a eliberat nord-vestul Transilvaniei, străvechi pământ românesc aflat sub ocupaţie străină, consecinţă a Dictatului de la Viena din anul 1940.
     Dictatul de la Viena a dat legitimitate acţiunilor militare ale României de la 22 iunie 1941 şi până la 09 mai 1945.
     Armata română a avut între 22 iunie 1941 şi 23 august 1944 o importantă contribuţie în susţinerea războiului în partea de sud a frontului germano – sovietic, situându-se pe locul doi după Germania în ceea ce priveşte valoarea efortului militar.
     În operaţiile militare au participat două armate române (3 şi 4), 10 corpuri de armată, 35 de divizii, 2 brigăzi de fortificaţii, 4 comandamente de munte şi un comandament de infanterie. Trupelor terestre li s-au alăturat forţele Aeronautici şi Marinei militare, efectivele medii angajate în luptă au fost de 911.193 militari, din totalul de 1.437.657 militari mobilizaţi la est de Nistru, se aflau 463.395 (32%) din care pe front 380.103, iar 83.292 se aflau în Transnistria cu misiuni de pază, siguranţă şi ordine.
     Armata română a pierdut în campania din est 624.740 militari, în ceea ce priveşte pierderile materiale şi acestea au fost mari: 348.579 arme cu baionetă, 11.590 pistoale-mitralieră, 5.049 mitraliere, 276 tunuri antiaeriene, 3.093 aruncătoare de mine, 172 care de luptă, 639 autoturisme, 2.445 autocamioane. Acestor pierderi importante li s-au adăugat cele înregistrate de aviaţie şi marina militară.
     Cu toate aceste pierderi importante Romania a pus la dispoziţia Naţiunilor Unite după 23 august 1944 un potenţial militar puternic, armata română fiind încadrată cu peste 1.100.000 de militari mobilizaţi. Trecerea României de partea Naţiunilor Unite a adus importante avantaje strategice, contribuind la prăbuşirea defensivei germane, în flancul sudic al frontului est-european, deschiderea Porţilor Focşanilor, realizarea într-un timp scurt a unei mari translaţii a frontului sud-est european, fără egal în istoria celui de-al doilea război, aproape 700 km în numai 15 zile.
    Pe timpul acţiunilor militare din septembrie-octombrie 1944 desfăşurate în Transilvania, Crişana şi Banat, Romania a menţinut sub arme în medie 600.000 militari. Armata română a eliberat 872 de localităţi, dintre care 12 oraşe, a forţat 5 cursuri de apă între care cel mai important râul Mureş. Ca urmare a bătăliilor eroice purtate de armata română, în numai două luni s-a reuşit eliberarea întregului pământ românesc.
     Ziua de 25 Octombrie 1944, când a fost eliberată ultima localitate românească a devenit ZIUA ARMATEI ROMÂNE, armată care a contribuit permanent prin acţiunile şi faptele sale la soarta neamului românesc.

 
Col.(r.) Teofil CRISTACHE

Rezoluţia CNR

REZOLUŢIA

Consiliului Naţional al Reprezentanţilor SCMD

Alba Iulia - 20.10.2011

      Întrunit statutar în zilele de 18-20 octombrie 2011, la Alba Iulia, Consiliul Naţional al Reprezentanţilor SCMD (CNR) a votat în unanimitate, la primul punct al ordinei de zi, raportul privind activitatea desfăşurata de SCMD în perioada iulie 2010-octombrie 2011, raport prezentat de către preşedintele SCMD. La dezbaterile pe marginea raportului s-a aprobat iniţiativa Comitetului Director (CD) de a se acorda un cuantum de 30% din cotizaţii către filiale, cuantum care va rămâne acelaşi şi în anul 2012. În mod expres, acelaşi cuantum pentru anul 2012 a fost dezbătut şi votat la sfârşitul lucrărilor. S-a votat, de asemenea, ca filialele mici şi cele nou înfiinţate să fie, ca şi până acum, sprijinite financiar pentru desfăşurarea activităţilor sindicale.

     CNR a aprobat decizia luată de către Comitetului Director în anul 2011, de a se sprijini cu o sumă de bani familiile membrilor SCMD, în caz de deces al acestora, la cererea filialelor. Prin vot unanim s-a hotărât să se acorde acest ajutor şi în 2012, cuantumul fiind stabilit în funcţie de disponibilităţile financiare ale SCMD.
 
    La punctul 2 al ordinei de zi a fost dezbătut Regulamentul de organizare şi funcţionare a SCMD (ROF). După ample dezbateri, propunerile de modificare şi completare au fost introduse imediat în cadrul proiectului si, în final, ROF a fost aprobat cu majoritatea voturilor (s-a înregistrat un singur vot împotriva).
 
     S-a votat ca punctele 4 şi 6 ale ordinei de zi, respectiv prezentarea bilanţului contabil pe anul 2010, rezultatul controlului intern şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli, să fie prezentate prioritar. Acestea au fost susţinute de către vicepreşedintele SCMD, Gl.Mr.(r) Năstase Constantin, care a răspuns şi întrebărilor privind masurile luate de CD, acestea fiind votate în unanimitate.

      La punctul 5 al ordinei de zi, s-a constatat ca adoptarea ROF-ului face imposibilă continuarea activităţii Comisiei de cenzori, date fiind noile cerinţe legale. În aceasta situaţie, CNR a aprobat atât activitatea comisiei cât şi solicitarea membrilor comisiei de a li se retrage aceasta calitate. A fost aleasă o nouă Comisie de cenzori în următoarea componenţă:

1. Lt. Col.(r) Sturza Alexandru – Filiala 1 Deva
2. Mr.(r) Ghinescu Cornel – Filiala 1 Ploieşti
3. Mr.(r) Balaiita Sorin – Filiala 1 Alexandria

      În prima sa şedinţa, comisia de cenzori şi-a desemnat preşedintele, în persoana dl. avocat Balaiita Sorin, care are şi calitatea de expert contabil autorizat.
 
       La punctul 7 al ordinei de zi – hotărâre asupra petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate CNR în perioada iulie 2010 - octombrie 2011, CNR a luat în discuţie cererile de demisie ale Lt.Col.(r) Cobuz Elena, vicepreşedinte SCMD şi Col.(r) Monac Constantin, Secretar general al SCMD. CNR a aprobat în unanimitate decizia CD de a se proceda în conformitate cu Statutul şi legislaţia în vigoare, respectiv suspendarea pe un an de zile a celor doi petiţionari, aceştia urmând să-şi păstreze calitatea de membri ai SCMD.

     De asemenea, a fost prezentată situaţia doamnei vicepreşedinte Lt. Col (r) Winzer Ana, a cărei suspendare a fost prelungită pentru încă un an, măsură care se încadrează în competenţele CD.

     A fost dezbătută şi petiţia Col.(r) Icleanu Dragoş, membru SCMD, transmisă prin e-mail, decizia CNR fiind aceea ca dl Col.(r) Icleanu să fie pus în discuţia Adunării generale a Filialei Sector 6 Bucureşti, care va informa CD cu privire la măsurile luate împotriva domniei sale. La acest punct, s-a propus, din partea filialelor teritoriale şi s-a votat în unanimitate ca filialele să ia masuri imediate împotriva membrilor care au continuat şi continuă să pericliteze prin activitatea lor, desfăşurată în interes personal sau extern, imaginea şi existenţa sindicatului. S-a votat în unanimitate să se ia masuri împotriva acelora care au sustras şi refuză să predea documente aparţinând sindicatului. S-a votat în unanimitate să se ia masuri împotriva celor vinovaţi de scurgeri de informaţii din Sindicat şi, de asemenea, măsurile legale împotriva celor care au de restituit sume de bani sau bunuri materiale, obiecte de inventar şi active fixe aparţinând sindicatului.
 
     La propunerea filialelor din teritoriu s-a votat cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă, din parte filialelor din Capitală), să fie anulat fondul de premieri de 10% din sumele destinate filialelor, acestea urmând să valorifice cele 30 de procente care le revin, exclusiv pentru activităţile de sindicat, chirii etc.

     La propunerea preşedintelui SCMD, CNR a aprobat în unanimitate ca SCMD să se implice cu toate forţele în lupta împotriva reformei administrativ-teritoriale - premisă a desfiinţării României prin federalizare, şi pentru susţinerea oricăror iniţiative de referendum în această chestiune.

      CNR a aprobat în unanimitate solicitările CD privind:
• Mandatarea CD pentru aprobarea, la începutul anului viitor, în funcţie de încasări, a proiectului de buget;
• Trecerea, acolo unde este cazul, de la convenţii civile la contract de muncă pentru personalul tehnic al SCMD, cu respectarea legislaţiei în vigoare, prin organizarea de concursuri, pentru ocuparea funcţiilor remunerate şi încheierea de contracte de muncă numai pe perioade determinate.

     S-a constituit, conform punctului 9 al ordinei de zi, Comisia de soluţionare a contestaţiilor, formată din:

1. Col. (r) Răcăşan Ştefan – Vicepreşedinte SCMD
2. Col. (r) Tudosie Ştefan – Preşedinte Filiala 1 Sibiu
3. Plt.Adj.(r) Petcu Daniela – Preşedinte Filiala 1 Sector 5 Bucureşti
4. Col.(r) Pricină Valeriu – Vicepreşedinte SCMD
5. Col.(r) Iancu Valerica - Preşedinte Filiala 1 Sector 2 Bucureşti
6. Col.(r) Gurău Petru – Preşedinte Filiala 1 Brăila
7. Cpt.Cdor.(r) Burneiu Dorel – Preşedinte Filiala 1 Caracal
8. Col.(r) Aromanesei Radu – Preşedinte Filiala 1 Timişoara
9. Col.(r) Mandasescu Horaţiu – Vicepreşedinte Filiala Sector1 Bucureşti

Această comisie urmează sa-si aleagă preşedintele, la prima sa şedinţă.

     În ceea ce priveşte strategia SCMD pe 2012, conform aprobării de modificare a ordinei de zi, punerea în discuţie a acesteia a început în seara zilei de 19.10.2011, prin abordarea relaţiilor cu partenerii de dialog social, şi a continuat în şedinţa din 20.10.2011.

     S-a subliniat necesitatea acţionarii în vederea încheierii de contracte cu statut preferenţial pentru membrii SCMD, cu societăţi comerciale, bănci şi alte firme în vederea absorbţiei ca forţa de munca şi calificării, acolo unde este cazul, prin cursuri gratuite pentru membrii SCMD.
 
      În ceea ce priveşte sănătatea, s-a aprobat acţionarea în instanţa de judecată, a Guvernului, pentru nerespectarea prevederilor legale privind asistenţa medicală gratuită pentru militari şi familiile lor precum şi neasigurarea gratuită a medicamentelor.
 
     Referitor la patrimoniul Armatei, s-a aprobat generalizarea eforturilor de apărare şi recuperare a proprietăţilor imobile care au aparţinut organizaţiilor şi structurilor militare.      Un obiectiv important va rămâne în continuare primirea de noi membri şi diversificarea metodelor de asistenţă juridică, sub coordonarea şi strategia unică elaborată de către Departamentul juridic al SCMD pentru fiecare proces în parte. Aceasta este o dorinţa expresă a tuturor reprezentanţilor filialelor, pentru că numai sub coordonarea strictă a Departamentului juridic membrii SCMD pot fi protejaţi în relaţiile cu Guvernul şi avocaţii. Activitatea Departamentului juridic a fost expusă pe larg de către Lt.col.(r) Caloian Monica, şef al departamentului, care a răspuns pe larg tuturor întrebărilor în scopul clarificării strategiei SCMD în acest principal domeniu.

       De asemenea, obiectiv prioritar va rămâne atragerea societăţii civile şi organizarea acesteia pentru acţiune, în jurul programului numit PLATFORMA CIVICĂ, sprijinirea sau nu, a unor candidaţi la viitoarele alegeri fiind condiţionată de adoptarea de către aceştia a respectivului program. Pe larg, după ce preşedintele SCMD a adus clarificări în ceea ce priveşte strategia coordonării de către SCMD a societăţii civile, Col.(r) Pricină Valeriu, vicepreşedinte SCMD, a explicat strategia SCMD în domeniul contracarării ofensivei imagologice şi psihologice declanşată de Guvern împotriva pensionarilor militari - în mod special, şi a pensionarilor - în general, dar şi a salariaţilor, atrăgând atenţia că SCMD începe să devină un obiectiv prioritar strategic al Puterii, de înfrângere a oricărei rezistente.

        La concluzii, preşedintele SCMD a subliniat că, pornind de la un mic grup de militari în rezervă, SCMD a ajuns deja un fenomen social de masă şi un fenomen istoric, pentru cea mai mare parte a naţiunii române el reprezentând ultima speranţă, iar pentru forţele politice, un partener de dialog şi negocieri.
 
       Textul rezoluţiei a fost prezentat, discutat, completat şi aprobat la încheierea lucrărilor CNR.Alba Iulia, 20.10.2011