luni, 30 aprilie 2012

Ziua Infanteriei


LA MULTI ANI!

     De Ziua Infanteriei, Biroul Operativ al Filialei Plenita ureaza tuturor celor care au fost, dar si celor care mai sunt infanteristi, multa sanatate, viata lunga, sa aiba parte de dragoste, dar si de mult noroc.

Biroul Operativ al Filialei Plenita

luni, 23 aprilie 2012

Sf. Gheorghe


     


    În această zi sfîntă, Biroul Operativ al Filialei Pleniţa ureaza tuturor celor care poartă numele Sf. Gheorghe La mulţi ani, sănătate, fericire alături de cei dragi!
     
Biroul Operativ al Filialei Pleniţa

joi, 19 aprilie 2012


APEL

Conștienți fiind de necesitatea intensificării demersurilor de scurtare a mandatului actualei puteri, expirate din punct de vedere al credibilității, competenței și responsabilității sociale, Filiala 1 Craiova a SCMD face apel către toate Filialele SCMD din țară, partenerii din CNSC precum și celalte sindicate și ONG-uri, ca în perioada următoare, până la votarea moțiunii de cenzură  inițiată de USL, să-și intensifice acțiunile de orice fel, pentru a determina parlamentarii PDL și UNPR care conștientizează importanța votului lor, că ultim demers de responsabilitate și respect față de cetățeanul român, să voteze așa cum le dictează conștiința și nu la comandă.
În acest sens credem că este imperios necesar, ca în spiritul dialogului mult clamat de actuala putere, să contactăm parlamentarii puterii (din localitățile noastre de domiciliu) și să începem și noi  societatea civilă negocieri pe această temă.

Cu speranță în reușita acestei acțiuni,


Biroul Operativ al Filialei Plenița

miercuri, 4 aprilie 2012

Model Cerere returnare 5,5%


DOMNULE DIRECTOR,Subsemnatul, ___________ cu domiciliul în ______, cod ____, str. ____, nr. __, bl__, sc. __, ap. __, tel. ________ , cu ultimul loc de muncă la U.M. ________, dosarul de pensie nr. _____, mandat _______, având în vedere Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională  referitoare la dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii „care sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei” vă rog să dispuneţi:
-     ca din luna aprilie 2012 această contribuţie să fie calculată şi reţinută numai pentru veniturile din pensie care depăşesc 740 de lei;
-     restituirea în luna aprilie 2012 a sumelor reţinute nelegal, indexate corespunzător, astfel:
Sumă lunară reţinută = 740 lei x 5,5% = 40,70 leiFaţă de cele solicitate vă rog să dispuneţi.
Grad ______ (r) semnătura                          data
          Nume


                                  
Domnului director al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerul Apărării Naţionale
      Recomandăm membrilor de sindicat să completeze și să trimită la Casele Sectoriale de Pensii - cu confirmare de primire - modelul de cerere pentru recuperarea veniturilor oprite ilegal din pensie.

Biroul Operativ al Filialei Plenița

Comunicat Curtea Constituțională


COMUNICAT DE PRESĂ

Prin Deciziile nr.223 şi 224 pronunțate în data de 13 martie 2012, Curtea Constituțională, în temeiul art.146 lit. d) din Constituție, s‐a pronunțat asupra excepțiilor de neconstituționalitate, referitoare la dispozițiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că dispozițiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.
Decizia este definitivă şi general obligatorie. Argumentația reținută în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituționale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Compartimentul relaţii externe şi presă al Curţii Constituţionale

duminică, 1 aprilie 2012

Tabel dosare introduse in instanta


TABEL DOSARE INTRODUSE ÎN INSTANŢĂ

  20
Bedelici Mihail
3835/63/2012
18.05.2012
CM14
  21
Calafeteanu Mihai
3836/63/2012
18.05.2012
CM14