marți, 15 ianuarie 2013

ANUNŢ


A  N  U  N   T

În conformitate cu prevederile art. 80 din ROF al SCMD, membrii de sindicat sunt rugaţi să achite cotizaţia aferentă anului 2013 în următorul cont:
-      RO41BRDE441SV79262374410
Chitanţele în original şi copie vor fi depuse la sediul filialei până cel mai târziu 30.01.2013.
Neachitarea obligaţiilor financiare statutare atrage EXCLUDEREA DIN ORGANIZAŢIE cu toate consecinţele care decurg din aceasta.

Biroul Operativ al Filialei Pleniţa