joi, 17 noiembrie 2011

Adunarea generala a Filialei

Miercuri 2 noiembrie 2011 s-a desfăşurat adunarea generală

a Filialei 1 Pleniţa, care a avut următoarea ordine de zi:

I.             Concluzii rezultate la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor SCMD, desfăşurat în perioada 19 - 20.10.2011 la Alba Iulia;

II.           Prezentarea REZOLUŢIEI Consiliului Naţional al Reprezentanţilor SCMD, Alba Iulia - 20.10.2011 ;

III.          Informare privind manifestaţiile din 7 octombrie, organizate de SCMD

IV.         Informare asupra stadiului şi rezultatele acţiunilor în instanţă împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor militare; precizări cu privire la modul de acţiune în momentul primirii deciziilor de revizuire;

V.          Punctul de vedere al SCMD privind „Recursul în interesul legii” înaintat de Procurorul general al României, care ARUNCĂ LA COŞ CU LEGISLAŢIA EUROPEANĂ ŞI CONSTITUŢIA ROMÂNIEI;

VI.          Revocarea din funcţia de membru a Biroului Operativ al filialei a dl. Munteanu Jean, la cererea sa şi alegerea unui nou membru pe locul rămas vacant.

Adunarea generală a ales ca vicepreşedinte pe Lt.col. (rez) Sîrbu Ion.

VII.       Planul de acţiune pe timpul desfăşurării viitoarelor campanii electorale şi a alegerilor locale şi legislative din 2012, în vederea sprijinirii forţelor politice dispuse să răspundă favorabil revendicărilor noastre;

VIII.     Informare asupra situaţia la zi a efectivelor filialei si încasarea cotizaţiei pe anul 2011;

IX.         Prezentarea şi discutarea „ Apelului umanitar privind situaţia Mr. (rez) Popescu Ion”.

Biroul operativ al Filialei 1 Pleniţa