luni, 2 ianuarie 2012

Gaura dată de guvernarea Boc – peste 11 miliarde de euro

Gaura dată de guvernarea Boc – peste 11 miliarde de euro
Datele publicate de BNR la 15 noiembrie permit o analiză a primilor doi ani ai guvernării Băsescu-Boc, în ceea ce priveşte performanţa economică. Rezultatele anului curent nu sunt încă accesibile, dar se pare că se încadrează în acelaşi tipar. Potrivit argumentelor prezentate de jurnalistul Eugen Zainea, pierderea suferită de bugetul statului ca rezultat al guvernării, este de 11,572 miliarde de euro, din 2008 în 2010.
         Ţinând cont că deficitul bugetului de pensii care trebuie finanţat de stat este de circa 3,4 miliarde de euro, rezultă că pensiile şi salariile din sistemul bugetar erau integral sustenabile la momentul 2008, devenind nesustenabile exclusiv din cauza căderii economice în mandatele  dlui Boc. Dacă nu ar fi scăpat situaţia de sub control în 2009, nu ar fi fost nevoie de curbele de sacrificiu din 2010, care au dus la griparea economiei şi au afectat toate categoriile populaţiei. Datoria publică directă pe termen mediu şi lung la 30 septembrie 2011 a crescut cu 103 la sută faţă de momentul preluării mandatului, respectiv cu 9,488 miliarde de euro şi a ajuns la 18,75 miliarde. Datoria externă totală reprezenta în 2008 doar 37 la sută din PIB. Astăzi, ea se ridică la 59,4 la sută din PIB.
Rezultă că fiecare dintre români a pierdut cel puţin 25 la sută din câştigul unui an, în cei doi ani de mandat pentru care există date statistice oficiale.

Iată integral articolului jurnalistului Eugen Zainea:
În ziua de 15 noiembrie, printr-un Comunicat de presa, Banca Naţională a României a adus la cunoştinţa opiniei publice principalele date care definesc situaţia financiară actuală a ţării, respectiv situaţia contului curent şi a datoriei externe la sfârşitul lunii septembrie şi evoluţia faţă de aceeaşi perioada a anului 2010.
O primă constatare este că evoluţia contului curent a fost pozitivă, marcând o scădere a deficitului faţă de deficitul de la sfârşitul lui septembrie 2010 cu aproape 10,8% (3.795 milioane de euro în septembrie 2011 faţă de 4.253 milioane de euro în septembrie 2010). Trebuie însă remarcat că această situaţie este bazată pe evoluţii contradictorii în sfera bunurilor materiale, respectiv a serviciilor. Astfel, în vreme ce în privinţa bunurilor (exporturi fob/importuri fob) evoluţia a fost pozitivă (o scădere a deficitului de 8,9%, de la 4.918 milioane de euro în septembrie 2010 la 4.493 milioane de euro în septembrie 2011), serviciile au contribuit substanţial la majorarea deficitului (o creştere de 26,1%, de la 547 milioane de euro în septembrie 2010 la 690 milioane de euro în septembrie 2011), cu creşteri ale deficitului la toate categoriile de servicii, inclusiv la turism-călătorii (308 milioane de euro în septembrie 2011, faţă de 282 milioane de euro în septembrie 2010.
Mai aflăm din Comunicatul BNR că deficitul contului curent a fost finanţat doar în proporţie de 31% prin investiţiile străine directe în perioada ianuarie-septembrie 2011 (care au însumat doar 1.175 milioane de euro, în scădere cu 54,1% (!) faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut).
Lucrurile stau însă cu mult mai grav în privinţa datoriei externe, care a ajuns la sfârşitul lunii septembrie 2011 la valoarea de 97.934 milioane de euro, faţă de 92.460 milioane de euro la 31.12 2010 şi faţă de numai 73.100 milioane de euro la 31.12.2008. Se observă că avem de-a face cu o creştere septembrie 2011/decembrie 2008 de 24.834 milioane de euro (sau, procentual, de 34% faţă de sfârşitul anului 2008! Asta pentru o cădere a Produsului Intern Brut în aceeaşi perioadă de peste 7%!).
Dacă facem comparaţia între datoria publică directă pe termen mediu şi lung la 30 septembrie 2011 (18.715 milioane de euro), faţă de datoria publică directă pe termen mediu şi lung la 31.12.2008 (9.227 milioane de euro), constatăm o creştere cu 103% în această perioadă (adică 9.488 milioane de euro)!
Dacă datoria externă totală însuma în anul 2008 37,1% din PIB, în anul 2010 ajunsese la 59,4% din PIB (precizez că datele sunt preluate din Rapoartele Băncii Naţionale a României pe anii 2008, 2009 şi 2010).
Cum ştiu că vor exista dintre aceia care, căzuţi pradă uşoară propagandei portocalii, vor arunca vina creşterii exorbitante a datoriei publice directe pe seama “gravei moşteniri” a “odioasei guvernări Tăriceanu” şi în cârca pretinselor majorări nejustificate de salarii ale bugetarilor şi de pensii operate în anii 2007 şi 2008, mă văd nevoit să fac următoarele precizări strict necesare, pentru a-i descuraja din faşă pe cei din aceasta categorie, fie ei naivi din neştiinţă sau ingenuitate, fie cu naivitatea plătită cu ora sau cu postarea pe site-uri:
- după prăbuşirea economică suferită în anii 1990-1992 şi 1997-1999, România a atins din nou, în termeni reali, nivelul economic din anul 1989 abia la graniţa dintre anii 2004 şi 2005;
- nivelul salariului mediu real şi al pensiei medii reale nu a mai atins niciodată pe cel din anul 1989, până în anii 2007 şi 2008;
- simpla analiza a acestor două observaţii (care sunt adevăruri verificabile de oricine, prin consultarea datelor statistice oficiale), demonstrează aberaţia afirmaţiilor caraghioşilor care pretind că majorările de pensii şi de salarii în sistemul bugetar din anii 2007 şi 2008 au fost iresponsabile, nesustenabile etc. Realitatea economică, demonstrată cu datele statistice arată că aceste majorări au fost justificate nu doar economic, ci şi moral, fiind bazate pe creştere economică şi pe productivitate, deci perfect sustenabile la data la care au fost decise;
- faptul că aceste majorări par astăzi să fie nesustenabile nu se datorează lipsei lor de fundament economic la data la care au fost aplicate, ci incapacităţii guvernelor Boc de a menţine măcar nivelul economiei româneşti în perioada când şi-a asumat inconştient şi iresponsabil gestiunea României. Realitatea economică şi statistică (oficiala!) arată că, dacă în anul 2008, nivelul Produsului Intern Brut era de 503.958,7 milioane de lei, el mai era în anul 2010, în termeni reali, nu în preţuri curente, de numai 462.091,3 milioane de lei, deci cu 8,3% mai mic decât în anul 2008 reprezentând o pierdere în termeni reali de 41.867,4 milioane de lei! Din compararea datelor Institutului Naţional de Statistică şi din Rapoartele Băncii Naţionale a României, ţinând cont de modelul fiscal al României, care arată că 32,8% din PIB se transferă în buget, potrivit, cum spuneam, datelor BNR, pierderea suferită de buget în anul 2010 faţă de 2008 din cauza gestiunii guvernelor Boc este de 4.772 milioane de euro. Cum dl Basescu ne spunea că deficitul bugetului de pensii care trebuie finanţat de la bugetul de stat este de circa 14.000 milioane de lei (sau circa 3.400 milioane de euro), rezultă cât se poate de limpede că pensiile şi salariile din sistemul bugetar erau integral sustenabile la momentul 2008 şi că ele au devenit nesustenabile exclusiv din cauza incompetenţei guvernelor Boc, materializată în dezastruoasele căderi ale economiei;
- mult mai grav însă este faptul că o pierdere considerabilă (mai mare decât cea din 2010 comparativ cu 2008) a înregistrat bugetul României din cauza guvernelor Boc şi în anul 2009. Potrivit datelor din Raportul BNR pe anii 2008 şi 2009, ţinând cont şi de modelul fiscal din această perioadă, pierderea suferită de buget în 2009 faţă de 2008 (prin nerealizarea de PIB faţă de cel din anul 2008) a fost de 6.800 milioane de euro. Însumând această pierdere (2009/2008) cu cea din 2010/2008, rezultă o pierdere totală cumulată în numai doi ani (nu am cum să introduc în calcul şi pierderea din 2011 faţă de 2008 până când nu vom avea datele, aşa şchioape cum le ştim, ale INS!) de 11.572 milioane de euro (cifra care reprezintă, în numai doi ani, mai mult de 25% dintr-un buget anual!). Poate, în acest fel, cei care au curiozitatea să citească acest articol vor înţelege de ce, din 2008 până în septembrie 2011, numai datoria publică directă pe termen mediu şi lung a crescut, cum spuneam mai devreme, cu 9.488 milioane de euro. Trebuie avut în vedere că şi datoria totală pe termen scurt (plătibilă într-un an), aflată la 30 septembrie 2011 aproape la acelaşi nivel ca la 31.12.2008 (22.642 milioane de euro) şi-a schimbat ponderile interne, în defavoarea datoriei publice directe (chiar dacă BNR nu ne mai oferă şi aceasta informaţie). Când vom avea şi datele la nivelul întregului an 2011, ţinând cont şi de creşterea de datorie publică directă pe termen scurt, vom înţelege că, de fapt, practic toată creşterea exorbitantă a datoriei publice din 2008 până în 2011 se datorează dezastruoasei gestiuni economice a României în această perioadă. Pentru care sunt vinovate guvernele Boc. Şi, în mod cel puţin egal, cel care le-a girat, impus şi menţinut cu o încăpăţânare (provenită din interes personal îngust) de-a dreptul diabolic.

Biroul Operativ al Filialei Pleniţa