miercuri, 4 aprilie 2012

Comunicat Curtea Constituțională


COMUNICAT DE PRESĂ

Prin Deciziile nr.223 şi 224 pronunțate în data de 13 martie 2012, Curtea Constituțională, în temeiul art.146 lit. d) din Constituție, s‐a pronunțat asupra excepțiilor de neconstituționalitate, referitoare la dispozițiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că dispozițiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.
Decizia este definitivă şi general obligatorie. Argumentația reținută în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituționale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Compartimentul relaţii externe şi presă al Curţii Constituţionale