luni, 4 noiembrie 2013

Adunarea Generală

Adunare Generală
Joi 7 noiembrie 2013 începând cu ora 13.30 în sala de şedințe a Primăriei, se va desfăşura ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI PLENIŢA cu următoarea Ordine de zi:

1. Bilanţul activităţii filialei în anul 2013;

2. Stadiul execuţiei bugetului în anul 2012, analiza plăţii cotizaţiei şi situaţia cu evidenţa membrilor din Filiala Pleniţa;

3. Informare privind situația actelor normative ce îi vizeazî pe militarii rezerviști;

4. Analiza proiectelor de hotărâri propuse a fi dezbătute în CNR;

5. Clarificarea situaţiei membrilor Biroului Operativ al filialei;

6. Dezbateri.

Președinte Filiala Plenița
Col.(r)

Mihail Bedelici