joi, 11 octombrie 2012

In atentia membrilor de sindicat


          Membrii de sindicat care nu si-au achitat cotizatia sunt rugati sa o faca in termen cat mai scurt la Sediul Filialei Plenita.
       De asemenea, membrii de sindicat care au achitat cotizatia sunt rugati sa se prezinte cu chitanta bancara.
       Cei care doresc sa se retraga sunt invitati la sediu pentru a completa cererea anexata mai jos:
                                                                                                                        VĂZUT
                                                                                                PREŞEDINTELE FILIALEI PLENITA
                                                                                                a S.C.M.D. 
                                                                                                Col.(r)
                                                                                                            MIHAIL BEDELICI


CERERE


            Domnule Preşedinte,

            Subsemnatul ......................................... din ......................., Str...................................,

Nr..............., Bl..............., Sc..........., Ap..............., membru al Filialei 1 Craiova a S.C.M.D. din

anul........, cu Legitimaţia nr......., prin prezenta doresc să mă retrag din motive personale

din cadrul Filialei 1 Craiova a S.C.M.D.

            Am luat la cunoştinţă că prin neplata cotizaţiei la zi, intră în aplicare prevederile

Art. 80, pct.d şi Art.83, pct.f, din STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

S.C.M.D.(R.O.F.), fapt ce duce la pierderea drepturilor şi facilităţilor de care beneficiam,

cât şi a reprezentării în instanţele de judecată privind aplicarea Legii nr. 119/2011 şi

O.U.G.nr.1/2011 de CASA DE AVOCATURĂ(OANCEA – GHERGHE – RĂDULEŢU).
           
            Ca atare CONTRACTUL de reprezentare va fi renegociat cu CASA DE

AVOCATURĂ în nume propriu.
           
            Cu această ocazie predau şi LEGITIMAŢIA cu nr..............

DATA                                                                                                 SEMNĂTURA


Biroul Operativ al Filialei Plenita